Финансират безвъзмездно ИКТ услуги за бизнеса

Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) ще предоставя ваучери като безвъзмездно финансиране на малки и средни предприятия за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси или кибер и информационна сигурност. Първият тип ваучери са в размер на 6 000 лв. с ДДС и се предоставят за уеб базирани информационни и комуникационни услуги –…