Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) ще предоставя ваучери като безвъзмездно финансиране на малки и средни предприятия за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси или кибер и информационна сигурност.

Първият тип ваучери са в размер на 6 000 лв. с ДДС и се предоставят за уеб базирани информационни и комуникационни услуги – платформи, уеб сайтове и мобилни приложения.

Вторият тип ваучери са за сумата от 24 000 лева с ДДС и се отпускат на проекти, свързани с дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси или осигуряване на кибер и информационна сигурност.

Сред допустимите дейности са: услуги, базирани на VR технологии; софтуерни разработки и внедряване на VR технологии в производствения сектор; издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с признаване в цял свят.

Едно от условията за получаване на ваучер е компаниите да изберат за изпълнител, одобрен доставчик на ИКТ услуги от списъка на агенцията.

Койчев Дизайн ЕООД (K-Design Creative Studio) е сред одобрените доставчици на ИКТ услуги по ваучери тип 1: уеб базирани информационни и комуникационни услуги – платформи, уеб сайтове и мобилни приложения.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment